نحوه حرکت به سه صورت دایره ای ، بیضوی و خط مستقیم عملکرد غربال را بهتر می کند
انتقال قدرت توسط تسمه انجام می شود
با سیستم گریز از مرکز قابل تنظیم قسمت عقبی با یک وسیله قابل انعطاف مهار شده است

* ساختار معلق با سیم فولادی و جلوگیری از فرسودگی و خردگی بدنه
* قابل استفاده برای درجه بندی مواد گرانولی و خردشده و با تکنولوژی خردکردن ثانویه 
* قابل استفاده برای درجه بندی مواد ریز و گرانولی 
دانلود کاتالوگ

Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions