خنک کردن گرانول های تولید شده که دمای بسیار بالایی دارند با خنک کن عمودی ، از ترک خوردن
و شکستن پلت در مواجه با هوای سرد جلوگیری می کند

از ترکیب هوا در قسمت ورودی جلوگیری می کند پخش کننده های مخروطی مواد که قابل تنظیم هستند موجب پخش یکنواخت
مواد می شوند

مخزن جدید هشت ضلعی موجب بهبود عملکرد خنک کنندگی می گردد زیرا هیچ فضای مرده ای بین مواد به وجود نمی آید

تخلیه روان ، حرکت پایدار ، باقی نگذاشتن مواد داخل مخزن ، نیازی به  حرکت رفت و برگشت در زمان مواد جدید ایجاد نمی کند .

دمای پلت خروجی بعد از خنک کن حداکثر 3 تا 5 درجه سانتی گراد از محیط بیشتر خواهد بود


دانلود کاتالوگ


Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions