اینلت ورود هوا

 • مورد استفاده در دامپروری و پرورش طیور

 

 • توضیحات:
  مزایاد دستگاه اینلت ورود هوا:

  • یکنواختی ورودی هوا به داخل سالن

  • صرفه جویی در مصرف انرژی

  • امکان تنظیم دریچه ورودی هوا هم بصورت دستی و هم بصورت اتوماتیک با کنترلر هوشمند

  • طول عمر بالا

  • کاهش تلفات و افزایش بهره وری در اثر تهویه بهتر در سالنهای مرغداری

  • جنس خاص منطبق با آخرین تکنولوژی روز دنیا

  • تنظیم دریچه ورود هوا به صورت دستی و اتوماتیک

  • قابلیت تنظیم میزان تهویه مناسب هواکش ها و اینلتبرحسب نیاز سالن

  • با استفاده از دریچه های هوا و با تنظیم فشار منفی سالن، سرعت و مسیر جریان هوا درسالن قابل تنظیم است.

  • صرفه جویی در مصرف سوخت: به علت اینکه هوای ورودی با هوای گرم نزدیک سقف ترکیب می شود هوای گرم نزدیک سقف بر روی سر پرنده ها منتقل شده و در نتیجه در مصرف سوخت صرفه جویی می گردد

  • با افزایش دمای هوای ورودی قابلیت نگهداری رطوبت آن افزایش یافته و رطوبت نسبی هوا کاهش می یابد و بدین ترتیب موجب کاهش رطوبت بستر می شود

  • کاهش تلفات انرژی و افزایش بهره وری در اثر تهویه بهتر در سالنهای مرغداری


دانلود کاتالوگ


Operated By Data Computer Amol - All Rights Reserved / Best View @ 1024 * 768 Or Higher Resolutions