کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

در سالن های مرغ مادر و تخم گذار، به منظورجلوگیری از ورود نور به سالن از تله نوری استفاده می شود طراحی انحصاری دو سینوسی این محصول سبب می شود هوا به راحتی از تله نوری عبور نماید ولی هیچ نوری به سالن نفوذ نکند

 

دانلود کاتالوگ

 

Template Design:Dima Group