کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

به دلیل اینکه باید شالی پوست شده (برنج قهوه ای ) به صورت کامل در خط های تبدیل مدرن شالی به برنج وارد دستگاه سفید کن گردد لذا از دستگاه سپراتور استفاده می گردد .

دستگاه سپراتور از چندین طبقه شیبدار آجدار تشکیل شده که توسط لنگی که در زیر دستگاه قرار دارد حرکت رفت و برگشتی را انجام می دهد.

دستگاه دارای یک ورودی و سه خروجی (شالی ، برنج قهوه ای و مخلوط شالی و برنج قهوه ای ) تشکیل شده است .

محصول پس از ورود به دستگاه بر روی طبقات آن پخش شده و براساس حرکت لنگی دستگاه و سطح آجدار طبقات و شکل محصول (برنج قهوه ای و شالی )، بر روی طبقات از یکدیگر جدا می گردند و به سمت سه خروجی آن هدایت می گردند .

شالی پس از خروج از دستگاه مجددا به دستگاه پوست کن برگشت داده می گردد .

خروجی مخلوط شالی و برنج قهوه ای به دستگاه سپراتور برگشت داده می شود .

خروجی برنج قهو ه ای نیز به دستگاه سفید کن هدایت می گردد .

 

Template Design:Dima Group