کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

از دستگاه سفید کن به منظور جداسازی پوسته دوم شالی ( سبوس نرم bran ) از برنج قهوه ای استفاده می گردد .

دستگاه سفید کن از بخش های زیر تشکیل شده است :

بدنه اصلی، الکتروموتور، شافت اصلی، سنگ سفیدکن ، توری ، تیغه 

محصول (برنج قهوه ای ) از محل ورودی ،وارد دستگاه شده و پس از عبور از بین سنگ ، توری و تیغه های سفید کن  ، سبوس نرم از روزنه ای توری سفیدکن توسط مکش بلوئر سفیدکن مکیده شده و  به بیرون هدایت می گردد و  برنج سفید نیز از بخش خروجی دستگاه به بیرون هدایت می گردد .

 

 

Template Design:Dima Group