کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

دستگاه بوجار (غربال) شالی به منظور جداسازی کاه و کلش و شالی های پوک ، ناخالصی ها از شالی استفاده می گردد .

دستگاه بوجار شالی از بخش های زیر تشکیل شده است :

بدنه اصلی ، توری ها ( دو طبقه ) ، الکتروموتور ، لنگ و ..

دستگاه از یک ورودی و 5 خروجی ( دو خروجی مکش گرد و غبار ، یک خروجی کاه و کلش بزرگ ، یک خروجی علف هرز در زیر ، یک خروجی خروجی محصول تمیز شده در انتها ) تشکیل شده است .

محصول پس از ورود به دستگاه بر روی طبقات الک پخش شده و با توجه به حرکت گردش دستگاه و شیب طبقات و شیارهای مختلف دو طبقه الک ، ناخالصی ها از شالی جدا شده ، گرد و غبار و شالی های پوک توسط بلوئر جدا شده و محصول تمیز شده از انتهای دستگاه تخلیه می گردد .

Template Design:Dima Group