کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

همواره پاک سازی و استفاده دوباره از آب علاوه بر بهبود ساختار نموداری رشد آبزیان در مصرف آب نیز صرفه جویی زیادب انجام می دهد و در نهایت باعث برگشت سرمایه در این خصوص می شود این نوع از فیلتر های مکانیکی راندمان بالا و فضای بسیار کمی را اشغال می کند

یکی دیگر از موارد استفاده درام فیلتر ها در استخر پرورش آبزیان افزایش تراکمی می باشد و کمک شایانی به پرورش دهندگانی میکند که از نظر زمین و آب دارای محدودیت هستند میکند

طبق تحقیقات واحد تحقیق و توسعه این شرکت با احیای مجدد آب و ایجاد شرایط مناسب زیست در استخر های پرورش می توان مصرف آب را تا یک هفتادم کاهش داد

 

Template Design:Dima Group