کارخانه

011-43113941

پست الکترونیک ما

info @ khze.com

دفتر تهران

021-66934530

یکی از دغدغه های مراکز درمانی حجم بالای زباله های تولیدی شان می باشد که متحمل صرف هزینه های زیادی برای جابجایی و دپو آن وا می دارد

لذا شرکت خزرالکتریک با کمک واحد تجهیزات پزشکی و تیم تحقیق و توسعه نسبت به ساخت دستگاه پرس زباله اقدام نمودند

بعضی از مزایای دستگاه به صورت زیر می باشد:

* صرفه جویی اقتصادی در حمل و دپو پسماند

* کاهش حجم زباله

* قیمت پایین

* بازده بالا با کمک سیستم هیدرولیک

* کاربری آسان

* متناسب با بین های حمل زباله

* اختصاص فضای کم جهت بهره برداری

* ...

 

Template Design:Dima Group